Gare de Maghnia İŞVEREN: Yüksel Proje A.Ş.

YER: Maghnia / Cezayir

PROJE TARİHİ: 2020

İNŞAAT ALANI : 6907 m2 (İstasyon 3157m2 + Peronlar 3750m2)

 

 


Cezayir in kuzey batısında yer alan Maghnia kenti için tasarlanan tren garı projesi, Akdeniz ikliminde kamusal bir yapı nasıl olabilir sorusuna mimari bir yanıt aramaktadır.

 

 

Bu anlamda İşveren sunduğu avan projenin yerel mekan kurgularına uyumsuz olduğu konusunda ikna edilmiş ve tasarım tüm fonksiyonları tek bir kitlede çözümleyen bütüncül anlayış  yerine parçaçı bir yaklaşım üzerine temellendirilmiştir.

 

İstasyonun temel işlevleri 3 farklı blokta tasarlanmıştır. İdari ve teknik işlevleri barındıran blok tesisin batı yönününde iç-dış arasındaki sınırı oluştururken,  işletme  ve hizmet işlevli diğer 2  blok ise  doğudaki açık ve yarı açık alanları tariflemektedir. Blokları birbirine bağlayan ana mekan ise merkezi konumdaki istasyon holüdür. Ulaşım deneyiminin belleğini oluşturan ana istasyon holü, şehir ve peronların arasında bir ara yüz olarak tüm işlevleri hem birleştirir, hem ayrıştırır. Holün doğu çeperinde yer alan  yarı açık avlu ise su ve peyzaj öğeleri ile yolcuların deneyimlerini zenginleştirir.

 

Blokların ve peronların üzerini kaplayan üst saçak yalın, prizmatik kütlelerden oluşan gar binasını kentsel ölçeğe taşıyan bir mimari eleman olarak sunulmuştur. Bloklar ile üst saçak arasındaki 4m yüksekliğindeki bölüm ise binanın doğal havalandırmasını sağlamaktadır.

 

Kente açılan cepheler ısı kazanım ve kayıpları için sağır ve küçük açıklıklar ile kurgulanmışken, üst çatı altında kalan yarı açık avluya bakan cepheler daha şeffaf ve geçirgen olarak binaya kontrollü gün ışığı sağlamaktadır.   

 

 

Cephelerde uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yerel taş kullanılmıştır. Aynı taş boş ve dolu kullanım şekli ile şeffaflaşmak isteyen kentsel cephelerde yapısal bir panjur elemanına dönüşmüştür.

 

Yayınlar

Serbest Mimar, 36. sayı - Gare De Maghnia